Vikingernes endeligt

Hvordan endte vikingetiden?

Vikingerne var frygtede i det meste af Europa. Fra Irland i vest til Rusland i øst frygtede indbyggerne i landsbyer langs kyster og floder, at nordboerne skulle dukke op. For mens skandinaverne ofte foretrak at handle, var de også kendt for at plyndre og hærge hvorend de kom frem. Så hvorfor sluttede vikingernes hærgen pludseligt?

FIRE GRUNDE TIL AT VIKINGETIDEN SLUTTEDE

1 VIKINGERNE LED NEDERLAG I ENGLAND
I september 1066 invaderede den norske vikingekonge Harald Hårderåde England for at gøre krav på den engelske trone.

Den engelske konge var død tidligere samme år uden at efterlade sig en direkte arving. Tre kandidater gjorde krav på tronen, den engelske stormand Harold Goodwinson, Harald Hårderåde, hvis forfædre kortvarrigt havde haft magten i England, og den normanniske hertug Vilhelm.

Harderåde samlede en stor flåde og sejlede til Nordengland, hvor hans hær led et nederlag til Goodwinsons hær ved Stamford Bridge og Harald selv blev dræbt. Kort derefter ankom Vilhelm til England og erobrede landet.

2 VIKINGETOGTER BLEV FOR RISIKABLE
I løbet af 1000-tallet e.Kr. havde de Europæiske lande, der i næsten 300 år var blevet udsat for konstante vikinge-plyndringer, efterhånden udviklet sig til etablerede kongeriger, der var blevet i stand til at forsvare sig selv.
Det skyldtes bl.a. at kongemagterne i Vest-europa var blevet mere organiserede og nu kunne stille med store hære, til at stoppe vikingetogterne.

Derudover var flere byer blevet befæstede og langs de store floder i f.eks. Frankrig, var der blevet bygget befæstede broer, der forhindrede vikingerne i at sejle ned langs floderne og plyndre dybt inde i landet.

3 KONGERNE BEHØVEDE IKKE TOGTER
Også på hjemmefronten ændrede tingene sig. De små og svage nordiske kongeriger, var ved at vokse sig stærke.
Internt begyndte rigerne at føre krig med hinanden om magten i Norden.
Kongerne havde derfor brug for at alle våbenføre mænd blev hjemme for at tjene kongen og hans krigsplaner frem for at drage på vikingetogter i fjerne lande.

Samtidig begyndte magten at blive centraliseret omkring bestemte familier. For at kunne holde på magten var det vigtigt for kongerne i Skandinavien, at ingen lokal høvding eller stormand kunne drage på vikingetogt og derved skabe sig et navn og nok rigdom til at udfordre kong ret til tronen.

4 KORSTOG VAR BEDRE ALTERNATIV
I takt med at nordboerne konverterede til den kristne kirke, blev det sværere og sværere for dem at forsvare plyndringstogterne mod andre kristne i Vest- og Mellemeuropa.
Fra slutningen af 1100-tallet blev det populært at føre korstog mod de hedninge, der var rigeligt af langs Østersøens kyster. Her kunne man erobre store landområder og plyndre med kirkens biligelse og støtte.


Som research til denne artikel har vi bl.a. brugt nedenstående bøger. Bøgerne kan købes via Saxo.dk hvorved du støtter vores arbejde med at levere gratis undervisningsmateriale.

Varberg, Jeanette: Viking – Ran, Ild og Sværd, Gyldendal 2019

Roesdahl, Else: Vikingernes Verden, Gyldendal 2012

0 comments on “Hvordan endte vikingetiden?Add yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *