Hvem var Inger Merete Nordentoft?

I denne artikel ser vi nærmere på læreren, politikeren, rektoren, modstandskvinden og kvindesagsforkæmperen Inger Merete Nordentoft, der på trods af politisk modstand og skandaler fornyede det danske skolevæsen og kæmpede for kvinders rettigheder.

Navn: Inger Merete Nordentoft

Leveår: 1903-1960

Titel/beskæftigelse: Lærer, rektor politiker, modstandskvinde og kvindesagsforkæmper

Kendt/berygtet for: At blive gravid uden for ægteskab.

Historisk betydning:
I 1945 blev Inger Merete Nordentoft valgt som ny rektor på Katrinedal Skole i Vanløse. Nordentoft havde i mellemkrigstiden og krigsårene været lærer i det danske skolevæsen og ønsket at reformere dette. Samtidig med at hun under besættelsen var aktiv i modstandskampen, hvor hun bl.a. hjalp jøder med at flygte til Sverige, skrev Inger Merete derfor bøger, hvori hun fremlagde sine planer for et moderne skolevæsen, med vægt på mere pædagogiske undervisningsmetoder. Nordentoft, der var socialist og medlem af Kommunistpartiet, blev kraftigt kritiseret for at ville indføre socialisme i folkeskolen. I hvert fald ville hun indføre mere gruppearbejde, have færre børn i klasserne, oprette elevråd og gøre undervisningen mindre autoritær. Derudover ønskede hun at inddrage forældrene mere i skolen og arbejde for at forbedre børnenes trivsel. Dette var en helt ny tilgang til skolevæsenet. Men det var hverken Inger Meretes politiske ideologi eller hendes køn, der blev bemærket mest, da hun i 1945 tiltrådte stillingen som rektor på Katrinedal Skole. I stedet vakte det udbredt forargelse og debat i samfundet, da den 41-årige og enlige rektor, annoncerede, at hun var gravid. Godt nok havde Inger allerede den adopterede søn Niels, men det var noget helt andet i 1940’ernes moral, at en enlig kvinde, og tilmed en kvinde i så velanset en stilling som Inger Meretes, blev gravid uden for ægteskab, og så endda ville beholde barnet. I aviser landet over lød der et ramaskrig. Læsere klagede i debatsektionerne, Indre Missions kvindeforeninger i Ringkøbing Amt samlede 6000 underskrifter ind, for at få Nordentoft fyret som rektor, og mange forældre på Katrinedal Skole ønskede hende afsat. Flertallet af forældrene støttede hende dog – så hun forblev.
Skandalen fik nyt liv da Inger Merete i marts 1946 fødte en pige, Kirsten. Hun nægtede nemlig at oplyse faderens identitet.
Utilsigtet blev Inger Merete Nordentoft, på grund af sit valg om at beholde sit barn som enlig mor i en vigtig stilling også en tidlig forkæmper for kvinders rettigheder og en vigtig figur i den seksuelle frigørelse. På trods af modstanden fortsatte hun som rektor og var med til at reformere og modernisere det danske skolesystem.

0 comments on “Hvem var Inger Merete Nordentoft?Add yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *