Hvad var kanslergadeforliget?

I nattens mulm og mørke indgår ledende politikere fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Venstre i 1933 et forlig der skal redde Danmark fra en truende økonomisk katastrofe. Det bliver begyndelsen på den danske velfærdsstat. Til gengæld må arbejderne finde sig i, at de ikke må strejke.

I nattens mulm og mørke indgår ledende politikere fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Venstre i 1933 et forlig der skal redde Danmark fra en truende økonomisk katastrofe. Det bliver begyndelsen på den danske velfærdsstat. Til gengæld må arbejderne finde sig i, at de ikke må strejke.

Natten mellem den 29. og 30. januar 1933 indgår regeringspartierne Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre sammen med oppositionspartiet Venstre et forlig. Det har været 18 timer med heftige forhandlinger på statsminister, Thorvald Staunings, bopæl i Kanslergade 10 i København.

Danmark var i krise
Forhandlingerne finder sted i et Danmark der er i krise – faktisk er hele verden i økonomisk krise, efter Wallstreet-krakket i 1929. For Danmark er det især kritisk at kornpriserne mellem 1929 og 1930 er faldet markant. Landmændenes vilkår er blevet dårligere og det har skabt stor utilfredshed.

I starten af 30’erne er arbejdsløsheden på næsten 40%. Og der er uro blandt de der stadig har et arbejde. Der er udsigt til en storkonflikt fordi arbejdsgiverforeningen har varslet lockout for 100.000 arbejdere. Fagbevægelsen har nemlig afvist, at skære arbejderens løn med 20% – hvilket har været et krav fra arbejdsgiverne midt i den økonomiske krise. Statsminister Stauning frygter, at en lockout af dette omfang vil gøre endnu flere arbejdsløse og forværre den økonomiske krise, idet den vil medføre, at virksomheder landet over vil gå i stå.

Lockouten skulle undgås koste hvad det vil
For at undgå en lockout og kaos, ønsker den socialdemokratiske statsminister Stauning et forbud mod strejker og lockouts. Et sådant forbud er aldrig set før, og for en Socialdemokrat, der er gået til valg på at kæmpe arbejdernes sag, er det utænkeligt at røre ved arbejdernes ret til at strejke, men det er hvad Stauning er villig til at gøre, for at undgå økonomisk kaos.

For at få ønsket igennem i Lands-tinget har Stauning brug for støtte fra et af de to store oppositionspartier Det Konservative Folkeparti eller Venstre. Men den slags forlig, hvor regeringspartier allierer sig med medlemmer af oppositionen er på dette tidspunkt ualmindeligt i Danmark. Men Venstre, hvis vælgere primært var bønder, var klar til forhandlinger efter både landboforeningen og husmændenes formænd har meddelt, at de ønsker at staten griber ind.

Forliget blev starten til velfærdsstaten
Med støtte fra Venstre og regeringspartnerne Det Radikale Venstre kan Sociademokraterne indgå et forlig denne januarnat hjemme i Staunings hjem i Kanslergade, der kommer til at lægge navn til aftalen: Kanslergadeforliget. Det bliver et omfattende forlig, der ikke kun inde-holder økonomiske tiltag såsom en devaluering af kronens værdi med 10% for at sætte gang i eksporten, samt programmer der skal sætte gang i byggeprojekter. Strejker og lockouts bliver også forbudt i et år ligesom alle overens-komster forlænges ved lov.

Kanslergadeforliget tager også spadestik til den moderne velfærdsstat, vi i dag kender. F.eks. får K. K. Steincke, der er socialminister støtte fra Venstre til at gennemføre en række socialreformer. Bl.a. inføres der en alders- og invaliderente. Dvs. en pension til ældre og handicappede. Derudover indføres der syge-kasser, der sikrer gratis lægehjælp og arbejds-løshedsunderstøttelsen forbedres, ligesom der bliver indført vinterhjælp til de arbejdsløse. Det vedtages også at folk der modtager under-støttelse fra staten ikke længere mister deres stemmeret, som de hidtil har gjort.

Stauning har fået det brede forlig han ønskede. Arbejderne har måttet afgive deres ret til at strejke i et år, og deres overenskomster er blevet fastsat ved lov. Til gengæld slipper de for at gå 20% ned i løn, og den varslede lockout er afslyst. Samtidig har Stauning fået en social-reform der skal hjælpe samfundets svageste.


STAUNING BLEV BELØNNET
Vælgerne valgte at belønne Stauning og Socialdemokratiet for indgåelsen af kansler-gadeforliget ved valget i 1935. Partiet fik 46,11% af stemmerne, Social-demokraternes til dato bedste valgresultat. Stauning var gået til valg under sloganet “Stauning – eller Kaos”, og mindede derfor vælgerne om, hvordan han med indgåelsen af kanslergadeforliget havde ført Danmark ud af det økonomiske kaos, der var fulgt af Wallstreet-krakket i 1929. Stauning vedblev at være statsminister i Danmark indtil sin død i 1942.


VIDSTE DU AT?
Indgåelsen af Kanslergadeforliget i 1933 faldt på præcis den samme dag, som Adolf Hitler kom til magten i Tyskland? I Danmark markerede datoen den 30. januar 1933 derfor et nyt demokratisk samarbejde, mens den var begyndelsen til enden for det tyske demokrati.


HVAD VAR WALLSTREET-KRAKKET?
I 1929 krakkede børsen på Wallstreet i New York. Formuer blev mistet og verden blev kastet ud i en økonomisk krise, der satte spor mange år efter.

HVAD VAR LANDSTINGET?
Indtil 1953 var det danske parlament inddelt i to kamre. Folketinget og Landstinget. Landstinget var det øverste af disse kamre. Selvom Staunings socialdemokrater havde flertal sammen med Radikale Venstre i folketinget, var de afhængige af støtte fra Venstre i landstinget, for at få deres forslag igennem.

HVAD ER EN LOCKOUT?
Ved en lockout udelukker en arbejdsgiver sine ansatte fra at arbejde og dermed tjene penge. En lockout er arbejdsgiverens modsætning til arbejdernes strejke. En lockout anvendes oftest når der er strid om f.eks. indgåelsen af en ny overenskomst.


Som research til denne artikel har vi bl.a. brugt nedenstående bøger. Bøgerne kan købes via Saxo.dk hvorved du støtter vores arbejde med at levere gratis undervisningsmateriale.

Buttenschøn, Claus & Olaf Ries: Genforeningen 1920, Kanslergadeforliget, Augustoprør og Jødeaktion 1943, FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder, Alinea 2009

Poulsen, Jens Aage: Det Historiske Overblik, Gyldendal 2007

0 comments on “Hvad var kanslergadeforliget?Add yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *