Hvorfor blev Mesopotamien civilisationens vugge?

Selvom området Mesopotamien i Mellemøsten var fattigt på råstoffer, var det her verdens første byer opstod. Her blev der gjort opfindelser, tænkt tanker og skabt verdenssyn der dannede grobunden for fire af oldtidens største imperier: Sumererne, akkadierne, babylonerne og assyrerne, og Mesopotamien har derfor med rette fået tilnavnet ”civilisationens vugge”.